Siirry suoraan sisältöön

Tietoa hankkeesta

Hankkeessa tuotetaan korkeakoulujen vahvuuksia hyödyntävä toimintamalli ja pilottiprojektit sekä käynnistetään AI Forumin toiminta. Rakennettava tutkijaverkosto (AI Forum) edistää tekoälyn hyödyntämistä muutosprosessin ohjauksessa ja ihmisten välisessä monikanavaisessa vuorovaikutuksessa erityisesti etäyhteyksien kontekstissa. Hanke yhdistää ammattikorkeakoulujen soveltavan tekoälytutkimuksen tiedeyliopistojen perustutkimukseen. AI Forum levittää tekoälyosaamista koulutukseen ja yrityksiin.

TAVOITTEET:

1. Kehittää suomalaista tekoälyosaamista kansainvälisestikin merkittävästi luomalla ammattikorkeakoulujen ja tiedeyliopistojen kesken monitieteinen AI Forum-verkosto.
2. Tuottaa sisältöä ja ratkaisuja tekoälyn koulutukseen suomalaisille korkeakouluille.
3. Edistää työelämän digitaalisen murroksen hallintaa soveltamalla tekoälyä sekä muutosprosessin ohjaukseen että vuorovaikutuksen kehittämiseen.
4. Tuottaa ja levittää uutta tietoa yrityksille ja tukea digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Työskentelymuotona on käytännön ongelmien ympärille rakennetut tutkimusprojektit, sekä säännölliset seminaarit, webinaarit ja muut yhteistyömuodot. Verkosto luodaan pilottiprojekteissa, joissa tavoitteena on: 1) parantaa videoyhteydellä tapahtuvia asiakaspalvelu-, oppimis- ja ohjaustilanteita, 2) kehittää henkilökohtaisia avustajia työn muutokseen sopeutumiseen.

AI Forum synnyttää uutta osaamista, tietoa ja uusia pysyviä yhteistyösuhteita korkeakouluille ja
yhteiskunnalle. Hankkeeseen osallistuu suoraan noin 20 tutkijaa viidestä korkeakoulusta ja 6 yritysten edustajaa. Lisäksi järjestettävän koulutuksen ja seminaarien kautta hankkeeseen osallistuu kaikkien viiden korkeakoulun opiskelijoita ja työntekijöitä.

Projektipäällikkö: Janne Kauttonen, Haaga-Helia, janne.kauttonen@haaga-helia.fi
Kesto: 1.1.2021 – 30.6.2023
Kumppanit: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Oulun yliopisto
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö