Siirry suoraan sisältöön

Aktiviteetit

Työpaketti 1, AI FORUM: Verkoston toimintamallin käytännön organisoituminen ja roolitus pilottihankkeessa, toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Tutkijoita ja hyödyntäjätahoja yhdistävien tapahtumien järjestäminen. Tapahtumissa jaetaan tutkimusosaamista sekä oppia pilottiprojektien etenemisestä. Pyritään rakentamaan teemaryhmiä, joissa yhteisöstä löytyy tiettyjen casien ympärille kiinnostuneita kehittäjiä.

Työpaketti 2, PILOTTIPROJEKTIT: Datan kerääminen ja mittaaminen (mm. InteractionLab, Auria Tietoallas). Maailmalta jo saatavien algoritmien soveltuvuuden tarkistaminen ja hyödyntäminen, kerätyn datan analysointi ja mallien opettaminen ja testaaminen aidoissa konteksteissa kumppaneiden kanssa. Pilottiprojekteina hankkeessa on 1) asiakasvuorovaikutuksen
kehittäminen (AI emootiotunnistus), 2) tekoäly muutoksen tukena tutkimus, ja 3) potilastietovarantojen hyödyntäminen tekoälyn avulla sairauksien hoidossa.

Työpaketti 3, DISSEMINAATIO: Kootaan yhteen ja jaetaan hyviä käytäntöjä AI Forumin puitteissa tehdyistä projekteista sekä korkeakouluille että yrityksille. Tarjotaan mahdollisille hyödyntäjätahoille palvelua, jossa kartoitetaan nykytila ja kehitystarpeet. Kootaan oppeja ja siirretään korkeakoulujen opetukseen. Integroidaan projektien tekemistä opiskelijoiden opintosuorituksiin. Projektien tulosten yhteenveto ja julkaisujen kirjoittaminen. Verkkosivujen ylläpito ja viestintä projektien
tapahtumista ja koulutuksen kehittämisestä.

Työpaketti 4, ARVIOINTI: AI Forum verkoston toiminnan arviointi, verkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkosta sopiminen.

Julkaisuja

Vertaisarvioidut julkaisut:

 • Wei Peng, Xiaopeng Hong, Guoying Zhao. Graph Triplet Pooling for 3D Skeleton Based Action Recognition. Pattern Recognition. 2021.
 • Khanh Tran, Quang-Nhat Vo, Xiaopeng Hong, Xiaobai Li, Guoying Zhao. Micro-expression spotting: A new benchmark. Neurocomputing, 2021.
 • Yanying Liang, Wei Peng, Zhu-Jun Zheng, Olli Silven, Guoying Zhao. A hybrid quantum-classical neural network with deep residual learning. Neural Networks. 2021
 • Yante Li, Guoying Zhao. Intra- and Inter-Contrastive Learning for Micro-expression Action Unit Detection. 23rd ACM International Conference on Multimodal Interaction, 2021.
 • Thuong-Khanh Tran, Quang-Nhat Vo, Guoying Zhao. DynGeoNet: Fusion network for micro-expression spotting. 23rd ACM International Conference on Multimodal Interaction, 2021.
 • Suomala Jyrki, Kauttonen Janne: Humans intuitive mental models as a source of realistic AI and engineering, Frontiers in Psychology, (in press), 2022.
 • Yang Liu, Xingming Zhang, Kauttonen Janne, Guoying Zhao. Uncertain Label Correction via Auxiliary Action Unit Graphs for Facial Expression Recognition. 26th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2022.
 • Yante Li, Jinsheng Wei, Yang Liu, Janne Kauttonen and Guoying Zhao. Deep Learning for Micro-expression Recognition: A Survey. IEEE Trans. on Affective Computing (accepted)

 

Muut julkaisut:

 • Alamäki, A. (2022) Voidaanko arvioida, onko tekoäly ihmistä parempi? eSignals Haaga-Helia e-magazine, 26.4.2022 ISSN 2242-9948 https://esignals.fi/kategoria/tekoaly/voidaanko-arvioida-onko-tekoaly-ihmista-parempi/#6d174b37
 • Alamäki, A. (2022) Miksi tekoälyn etiikka on noussut tärkeäksi teemaksi? eSignals Haaga-Helia e-magazine, 21.3.2022, ISSN 2242-9948 https://esignals.fi/kategoria/tekoaly/miksi-tekoalyn-etiikka-on-noussut-tarkeaksi-teemaksi/#6d174b37
 • Alamäki, A. & Lagstedt, A. (2022). Digitaalinen transformaatio: uusia teknologioita vanhan rinnalla. eSignals Haaga-Helia e-magazine, 9.3.2022 ISSN 2242-9948 https://esignals.fi/kategoria/digitaalisuus/digitaalinen-transformaatio-uusia-teknologioita-vanhan-rinnalla/#6d174b37
 • Alamäki, A. (2021). Kyberturvallisuuden tulisi kuulua jokaisen digitaaliseen lukutaitoon. eSignals Haaga-Helia e-magazine 17.11.2021, ISSN 2242-9948. https://esignals.fi/kategoria/digitaalisuus/kyberturvallisuus-tulisi-kuulua-jokaisen-digitaaliseen-lukutaitoon/#e35b792
 • Lagstedt Altti, Alamäki Ari, Kauttonen Janne: AI Forum edistää ja helpottaa työelämän muutosta. https://esignals.fi/kategoria/tekoaly/ai-forum-edistaa-ja-helpottaa-tyoelaman-muutosta/ 
 • Alamäki, A. (2022) Miksi tekoälylle luodaan eettisiä ohjeistuksia? TIVI 6-7, Vieraskynä-palsta, 67
 • Jyrki Suomala ja Janne Kauttonen: https://journal.laurea.fi/ihmisen-intuitiiviset-mallit-tekoalyn-kehittamisen-lahtokohtana/#30a03958
 • Aarne Klemetti & Kauttonen Janne: Älyä pilvessä ja reunalla ‒ tekoälyn hyödyntäminen reunalaskennassa (eSignals Pro).
  https://esignals.fi/pro/2022/09/07/alya-pilvessa-ja-reunalla-%E2%80%92-tekoalyn-hyodyntaminen-reunalaskennassa/#875262e8
 • Khan, Umair & Alamäki, A. (2022). Trustworthy Artificial Intelligence in Healthcare. eSignals Pro Haaga-Helia e-magazine, 16.11.2022. https://esignals.fi/pro/en/2022/11/16/trustworthy-artificial-intelligence-in-healthcare/#a80cc2db
 • Salahub, Jeffrey (2022). Artificial Intelligence, Data, and Knowledge Management – what is the link? Case: Regional Hospital. In Tiedolla johtamisen keskus BIC : Kokoomajulkaisu 2022, Pakkasela, Mikko; Nurmi, Cimmo. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022110764684