Siirry suoraan sisältöön

Tutkimusyhteistyötä tekoälyn saralla

 

AI Forum on viiden suomalaisen korkeakoulun monitieteellinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa asiantuntemusta ja tutkimusyhteistyötä tekoälyn saralla. Verkostossa keskitytään erityisesti tekoälyn sovelluksiin digipalveluissa ja sen mukanaan tuomaan työelämän murrokseen yhteistyössä yrityskumppaneiden kanssa.

AI Forum -verkosto tutkii tekoälyn roolia digitaalisen muutoksen mahdollistajana ja sopeuttajana. Se arvioi alaan liittyviä ajankohtaisia tutkimusalueita ja mahdollistaa yhteistyössä toteutettuja tutkimusprojekteja. AI Forumilla on yksi vuosittainen seminaari, kaksi vuosittaista webinaaria yrityksille, uutiskirjeitä ja yhteisjulkaisuja tehtyjen tutkimusprojektien pohjalta. Forumin mahdollistaman koulutuksen avulla tuotetaan uutta osaamista ja osaajia työelämän tarpeisiin.

Hankkeen aikana toteutetaan kolme pilottiprojektia, joissa tehdään kansainvälisiä tieteellistä sekä ammatillisia julkaisuja. Niiden lisäksi projekteissa valmistuu useita opinnäytetöitä. Tulosten pohjalta
päivitetään koulutusohjelmia, luodaan malleja ja toteutetaan yritysten kanssa yhteistyössä vierailuluentoja korkeakouluihin.

Tuloksista hyötyvät verkoston jäsenet ja muut suomalaiset korkeakoulut, jotka saavat verkoston kautta uutta osaamista ja sisältöjä opetukseensa. Toinen keskeinen hyödyntäjäryhmä ovat yritykset, jotka voivat kehittää omia digitaalisia palveluita ja prosesseja. Myös kuluttajat ja työntekijät hyötyvät uusista kehittyneistä palveluista. AI Forum tuottaa myös uutta tutkimustietoa tiedeyhteisölle. Tällä kaikella on suuri vaikutus tulevaisuuden työelämään ja yhteiskuntaan.